۰۲۱-۵۴۷۶۴

اعطای مرخصی به ۷۰ هزار زندانی در سراسر کشور

رئیس زندانها”جهانگیر” به کنترل شرایط بهداشتی زندانیان و اعطای مرخصی به حدود۷۰هزار نفر از زندانیان اشاره میدارد.

به گزارش خبرگزاری میزان،جهانگیر رئیس سازمان زندان های کشور درجلسه ی شورای عالی قوه قضاییه خبر میدهد:در اجرای بخشنامه رئیس قوه قضاییه به حدود۷۰هزار نفر از زندانیان سراسر کشور مرخصی اعطا می شود.

جهانگیر تاکید می کند:فرایند اعطای مرخصی به زندانیان با درنظر گرفتن شرایط قانونی مندرج در بخشنامه از سوی ریاست قوه قضاییه ادامه دارد.

رئیس سازمان زندانها هچنین اعلام میدارد:جداسازی زندانیان دارای سابقه بیمارهایی با زمینه های همچون دیابت و آسم برای مراقبت بیشتر و جلوگیری از ابتلای آنان به ویروس کرونا صورت گرفته است

وی بیان می کند:با توجه به تمهیدات و اقدامات صورت گرفته درماه گذشته در سطح زندان ها،شرایط بهداشتی زندانیان تحت کنترل قرار گرفته است.

دیدگاه ها