۰۲۱-۵۴۷۶۴
برای ثبت فوت ایرانیان مقیم خارج باید به نزدیکترین ماموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال اعلام شود.

ثبت فوت ایرانیان خارج از کشور

مقدمه سند وفات : سند وفات سندی رسمی است. وفات هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن گواهی فوت صادر می گردد. گواهی فوت : گواهی فوت که همان خلاصه رونوشت وفات می باشد بر اساس مندرجات سند فوت تنظیم و تسلیم می گردد. برابر ماده ۲۲ قانون ثبت احوال: وفات ایرانیان مقیم […]

مقدمه

سند وفات : سند وفات سندی رسمی است. وفات هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن گواهی فوت صادر می گردد.

گواهی فوت : گواهی فوت که همان خلاصه رونوشت وفات می باشد بر اساس مندرجات سند فوت تنظیم و تسلیم می گردد.

برابر ماده ۲۲ قانون ثبت احوال:

وفات ایرانیان مقیم خارج از کشور باید به ماموران کنسولی محل اقامت یا به نزدیکترین ماموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال اعلام شود.

مشاوره حقوقی

  • هر یک از اشخاص زیر می توانند اعلام کننده وفات ایرانیان مقیم خارج از کشور باشند:

۱- نزدیکترین خویشاوند متوفی.

۲- متصدی یا صاحب مکانی که فوت در آنجا اتفاق افتاده است یا نماینده او.

۳-هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است.

  •  نحوه مراجعه و مدارک موردنیاز برای ثبت فوت در خارج از کشور:

متقاضی می بایست به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت یا نزدیکترین مأمور کنسولی مراجعه نماید.

مدارک مورد نیاز:

۱- ارائه اصل شناسنامه و کارت شناسایی ملی (در صورتیکه صادر شده باشد).

۲- ارائه اصل مدرک خارجی مربوط به فوت.

تذکر : پس از ثبت فوت نسبت به اخذ گواهی فوت (رونوشت خلاصه فوت) به تعداد مورد نیاز از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد.

توصیه های ضروری:

به اشخاص خارج از کشور توصیه می شود حتما به تعداد مورد نیاز، گواهی فوت از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمایند.

اصلح است که اعلام وفات در ظرف مهلت مقرر (۱۰ روز) به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان ثبت احوال اعلام گردد.

پس از وفات گواهی فوت جایگزین شناسنامه متوفی می باشد که بنابه ضرورت و نیاز این گواهی ارائه خواهد شد.

به هنگام دریافت گواهی فوت از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید.

موسسه حقوقی  و داوری فرهنگ تفاهم با در اختیار گذاشتن وکلای مجرب و متخصص، می تواند کمک شایانی در زمینه موضوعات مختلف حقوقی نماید.

همچنین بخوانید: تقسیم ارث و نحوه مطالبه آن  

دیدگاه ها