۰۲۱-۵۴۷۶۴
حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق چگونه امکان پذیر است؟

حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق چگونه امکان پذیر است؟

مطابق قانون چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد، با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه اش می تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

حذف نام همسر از شناسنامه دارای قوانین و دقت های منحصر به فرد خود است . افراد زیادی هستند که بعد از طلاق خواهان حذف نام همسر از شناسنامه خود هستند. با توجه به اینکه زوجینی که از هم جدا شده اند هرگاه به شناسنامه خود نگاه می کنند، یاد و خاطر دوران تلخ طلاق و جدایی برایشان تداعی می شود در نتیجه ترجیح می‌دهند با روشی قانونی، نام همسر سابقشان را از شناسنامه پاک نمایند.

در این زمان است که تمایل دارند که بتوانند به گونه ای این اقدام را عملی کنند، زیرا علاقه ای به باقی ماندن نام همسر سابق خود در شناسنامه ندارند. 

حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق چگونه امکان پذیر است؟

مطابق قانون چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد، با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه اش می تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

ازدواج همواره به عنوان یکی از ابزارهای حفظ و بقای جامعه و ادامه نسل ها و نیز یکی از ابزارهای رسیدن به سعادت و نیکبختی افراد شناخته شده است.

از همین روی قانونگذار بر آن شد تا همسو با این اتفاقات و نیز حمایت نسبی از زن و مرد در برابر جامعه، مقرراتی را در خصوص حذف کردن نام همسر از اسناد ثبت احوال زن و مرد وضع نماید.

تماس با وکیل دادگستری

حذف نام زوجه سابق از شناسنامه مرد

چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه اش می تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

در این رابطه توجه به چند نکته قابل توجه است:

۱٫ حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به انتخاب همسر دوم و نیز ثبت رسمی ازدواج و ثبت نام ایشان در شناسنامه فرد است. بنابراین به صرف انتخاب همسر و معرفی آن نمی توان از این مقرره قانونی استفاده کرد.

۲٫ اما در پاسخ معترضان به این مقرره باید بیان داشت که حذف نام از شناسنامه در این مورد صرفاً پس از وقوع ازدواج دوم و ثبت آن صورت می گیرد، لذا همسر دوم از ازدواج پیشین همسر خود مطلع خواهد شد.

از طرفی دیگر اقدام به حذف نام همسر قبلی از شناسنامه علاوه بر کاهش بار روانی موجود، موجب ارائه راحت تر شناسنامه در جاهای مختلف است، چه اینکه عمدتاً مسائلی این چنینی در زمره خصوصی ترین مسائل افراد است و دلیلی ندارد که همگان از آن ها با خبر باشند. این در حالی است که با صدور گواهی تجرد باید بیان داشت که زن و مرد پیش از ازدواج می توانند با اخذ گواهی تجرد از ازدواج قبلی همسر آینده خود مطلع شوند.

همچنین بخوانید: گواهی تجرد چیست و چگونه صادر می شود ؟

۳٫ از اطلاق واژه همسر دوم باید اینطور نتیجه گرفت که استفاده از این مقرره صرفاً در مورد اختیار نمودن همسر دوم امکان پذیر خواهد بود و نه ازدواج های بعدی، اما به نظر می رسد که علی رغم نقص این مقرره در این خصوص بتوان در ازدواج های بعدی نیز از مزایای این مقرره قانونی استفاده کرد.

 

حذف نام همسر از شناسنامه

مدخل قانونی

نکته ای که راجع به مدخل قانونی موضوع همسر سابق ذکر شود آن است که ماده قانونی که امروزه به آن استناد می‌شود ماده ۳۳ قانون ثبت احوال می‌باشد.

حذف نام زوج سابق از شناسنامه زن

حذف نام زوج از شناسنامه زوجه تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که طلاق در دوران عقد صورت گرفته باشد و دوشیزه بودن زوجه مطابق احکام قضایی و سند طلاق قابل استنباط باشد.

همچنین در مورد حذف نام زن یا مردی که فوت نموده است باید بیان داشت که اگر همسر فردی فوت کند، در صورت ثبت شدن ازدواج، فرد می تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به حذف نام همسر فوت شده از شناسنامه اش اقدام و نام همسر فوت شده را از شناسنامه اش حذف کند.

مشاوره حقوقی

حذف نام همسر از شناسنامه در طلاق های بائن

ابتدا توضیحاتی مختصر راجع به انواع طلاق با توجه به مواد ۱۱۴۳، ۱۱۴۴ و ۱۱۴۵ قانون‌ مدنی ذکر می کنیم.

ماده ۱۱۴۳ – طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

ماده ۱۱۴۴ – در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

ماده ۱۱۴۵ – در موارد ذیل طلاق، بائن است:

۱ – طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛

۲ – طلاق یائسه؛

۳ – طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛

۴ – سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم ازاینکه و صلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید. 

همچنین بخوانید: انواع طلاق چیست؟

درباره حذف نام همسر سابق در طلاق‌های بائن نیز خاطرنشان می شود : با درخواست زوج‌ها و تائید پزشکی قانونی این کار شدنی است، اما توضیح این تغییر در سندی که در سازمان ثبت‌احوال نگهداری می‌شود، ثبت شده و برای همیشه باقی می‌ماند.

همچنین هر کسی که بخواهد می‌تواند از سازمان ثبت‌احوال تقاضای گواهی تجرد کند و در این گواهی درج می‌شود که شخص تاکنون ازدواج کرده، طلاق گرفته یا مجرد بوده است.

برای توضیحات بیشتر در این خصوص با وکیل متخصص امور خانواده جهت مشاوره هرچه مطلوب تر، مشورت نمایید.

دیدگاه ها