۰۲۱-۵۴۷۶۴

شرایط آزاد شدن وثیقه

با توجه به تفکیک حبس و دیه آزاد ساختن وثیقه شرایطی دارد.

پرسش مخاطب وکیل آنلاین درباره ی آزاد شدن وثیقه به صورت زیر است:

سلام،آیا امکان ازادی به قید وثیقه برای کسی که گواهینامه و بیمه ندارد و در حین رانندگی که منجر به کما رفتن فردی شده باشد وجود دارد یا صرفا آزادی باید با رضایت ولی دم باشد؟

پاسخ کارشناسان:

سلام،اگر مرگ مغزی حتمی شده باشد،درحکم موت است اما سوال شما مبهم مطرح گردیده و باید نسبت به پرداخت دیه و حبس تفکیک قائل شویم. در خصوص دیه باتوجه به ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی دیات قابل گذشت هستند و در صورت گذشت شاکی می توان وثیقه را آزاد کرد و در صورت عدم گذشت شاکی پس از پرداخت دیه می توان وثیقه را باز پس گرفت. اما در خصوص حبس اگر شاکی گذشت کند صرفا با پرداخت دیه می توان وثیقه را آزاد کرد و در صورت عدم گذشت شاکی  با حضور نزد مقامات قضاییبرای گذراندن حبس می توانید وثیقه را آزاد نماید،زیرا فلسفه ی قرار وثیقه تضمین حضور به موقع و دسترسی آسان متهم است و در صورت حضور وی برای گذراندن حبس دلیلی برای ادامه ی قرار وثیقه باقی نمی ماند

دیدگاه ها