۰۲۱-۵۴۷۶۴

طرح دو فوریتی اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات های مستقیم ابهام دارد

به گزارش فرهنگ تفاهم، عباسعلی کدخدایی در توئیتر نوشت: ضمن تقدیر از انگیزه و زحمات نمایندگان محترم در تصویب مصوبات مربوط به معیشت مردم، طرح دو فوریتی اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل وجود چند ابهام و برای تضمین بهتر حقوق مردم مقرر شد پس از […]

به گزارش فرهنگ تفاهم، عباسعلی کدخدایی در توئیتر نوشت:

ضمن تقدیر از انگیزه و زحمات نمایندگان محترم در تصویب مصوبات مربوط به معیشت مردم، طرح دو فوریتی اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل وجود چند ابهام و برای تضمین بهتر حقوق مردم مقرر شد پس از رفع ابهامات توسط مجلس، نظر نهایی اعلام گردد. / انتهای پیام

دیدگاه ها