۰۲۱-۵۴۷۶۴
نفقه زوجه میزان نفقه درخواست نفقه

همه چیز درباره نفقه زوجه

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.به عبارتی دیگر نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن که شامل خانه ، اثاثیه ، منزل ، غذا ، لباس ، دارو و درمان بوده که از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است.

نفقه

براساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی : نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. به عبارتی دیگر نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده که از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است.

تماس با وکیل دادگستری

انواع نفقه

۱-نفقه زوجه : نفقه ای که زوج  موظف است به زوجه پرداخت کند.

۲-.نفقه اقارب و خویشاوندان : نفقه ای است که اشخاص تحت شرایطی ملزم به پرداخت به برخی از خویشان خود می شوند. بر طبق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد.

این ماده مربوط به اقارب و خویشاوندان  می شود ابتدا زوجه مستحق دریافت نفقه بوده و در مرحله بعدی به ارقاب و خویشاوندان تعلق می گیرد.

همچنین بخوانید: انواع نفقه چیست؟

تفاوت نفقه اقارب با نفقه زوجه

  •     نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است.
  •     زن می تواند نفقه گذشته خود را مطالبه کند ولی اقارب تنها می توانند نفقه آتیه خود را مطالبه نمایند.
  •     نفقه زن منوط به تمکن مرد نیست در حالی که پرداخت نفقه اقارب منوط به تمکن منفق و به میزان استطاعت وی است.

نفقه زنان شاغل

نکته حائز اهمیت در مبحث نفقه زنان شاغل، شاغل بودن یا نبودن زن تأثیری بر استحقاق او بر نفقه ندارد به عبارتی درآمد و دارایی زن ارتباطی بر حق نفقه نداشته و تکلیف نفقه زن همچنان بر عهده مرد می باشد.

مطابق قانون هر زمان که رابطه زوجیت برقرار شود، مرد را مکلف به پرداخت نفقه می شود و در این خصوص قید و شرط مالی وجود ندارد و چه زن تمکن مالی داشته باشد یا نه تاثیری بر استحقاق او برنفقه ندارد.

نفقه برعهده مرد بوده و می بایست پرداخت شود و عدم پرداخت نفقه مجازات کیفری برای زوج در پی خواهد داشت و همچنین زمانی که زوج به صورت مدام نفقه زوجه را پرداخت نکند زوجه امکان طلاق برایش فراهم می شود.

به عبارت دیگر بر طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است به شرط این که زن بدون مانع مشروع از ایفای وظایف زوجیت امتناع نکرده باشد در این راستا اگر مردی نفقه همسر خود را در صورت تمکین نپردازد، زن می تواند از طریق دادخواست و با توجه به مبلغ درخواستی از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه، محکومیت شوهر را به نپرداختن نفقه معوقه درخواست نماید و یا این که می تواند به دادسرا رفته و شکایت ترک انفاق طرح نماید.

یکی از مواردی که زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و به استناد آن و با وجود مخالفت شوهر طلاق بگیرد همین نپرداختن نفقه یا ندادن نفقه است. در این موارد زن می تواند علاوه بر دستیابی به طلاق، عمده مهریه را هم وصول نماید و با عبارت دیگر طلاق با مهریه باشد.

میزان پرداخت نفقه زوجه به لحاظ مصالح اجتماعی و خانوادگی می باشد، کارشناسان در موقع تعیین میزان نفقه به توان مالی مرد نیز توجه  می نمایند و بر طبق آن نفقه زوجه را مشخص می نمایند.

همچنین بخوانید: ترک انفاق و آثار آن

روش اثبات نفقه زوجه

یکی از شیوه‌های اثبات بحث نفقه گذشته هم مساله تعیین و اثبات میزان نفقه است. زن هر درآمد و دارائی داشته باشد متعلق به خود وی می باشد و مرد مکلف است برحسب توان و درآمد نفقه زن را پرداخت کند و مرد مکلف است برحسب توان و درآمد نفقه زن را پرداخت کند. ممکن است زنی در دادگاه اعلام کند ماهانه ۳۰۰ هزار تومان به عنوان نفقه گذشته می‌خواهد.

اگر مرد این مبلغ را بپذیرد، با رضایت او به پرداخت این مبلغ ، دادگاه وارد بررسی دیگر مسائل مربوط به پرونده می‌شود. اما اگر مردی به هر دلیلی مخالف چنین مبلغی باشد دادگاه شیوه دیگری را در پیش می‌گیرد. این شیوه هم ارجاع پرونده به یک کارشناس برای تعیین نفقه است.

تقاضای ارجاع پرونده به کارشناسی موضوعی است که می‌تواند هم از طرف زن و هم از طرف مرد درخواست شود و هر کدام از طرفین که چنین تقاضایی را مطرح کنند، ملزم به پرداخت هزینه‌های کارشناسی هستند.

هزینه کارشناسی هم بسته به مسائلی همچون توانایی و وضعیت مالی تقاضاکننده یک حداقل و حداکثری دارد که حداقل آن ۲۵ هزار تومان و حداکثر آن ۲۰۰ هزار تومان است که باید از سوی تقاضاکننده پرداخت شود.

در صورت پرداخت هزینه از سوی زن، دادگاه در زمان صدور حکم نفقه برای زن هزینه این مبلغ را نیز به بدهی مرد اضافه و از او دریافت خواهد کرد.

مشاوره حقوقی

میزان نفقه

نفقه در افراد مختلف متفاوت است نفقه باتوجه با شرایط زوجه، وضعیت خانوادگی و اجتماعی زوجه، مبلغ مشخصی نیست و بسته به افراد متفاوت است. محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد می باشد.

نحوه اعتراض به میزان نفقه

اعتراض به میزان نفقه زوجه توسط کارشناسان تعیین می شوند و در نهایت توسط قضات شورای حل اختلاف رسیدگی به عمل می آید. نکته مهم در مورد نفقه زوجه، حقوق زوجه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با شآن زوجه است. از ملاک های مهم کارشناس برای تعیین حقوق زوجه نیازهای زوجه و شان او می باشد.

زوجه در چه شرایطی مستحق دریافت نفقه نیست

بر طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان می‌کند : هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

بنابراین با فرض مذکور پرداخت و تامین نفقه توسط مرد منوط و مشروط به ادای وظایف خاص و عام زناشویی نسبت به مرد است و چنانچه زن از انجام این تکلیف شرعی و قانونی خود نسبت به همسرش امتناع کند، نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت.

اما این امتناع از انجام وظایف زناشویی نباید به واسطه مانع مشروع و موجه باشد، این موضوع بدان معنا است که به عنوان مثال، چنانچه زن به واسطه بیماری یا شرایط خاص نتواند از همسرش تمکین کند، در آن مدت نیز حق نفقه وی از بین نخواهد رفت و همچنان مستحق نفقه خواهد بود.

ضمانت اجرای قانونی عدم پرداخت نفقه توسط زوج

چنانچه شوهر از پرداخت نفقه همسر خود امتناع کند یا در صورت صدور حکم محکومیت وی توسط دادگاه، اجرای حکم به واسطه ناتوانی مالی مرد در پرداخت آن ممکن نباشد یا الزام او به تامین نفقه ممکن نشود، زن حق خواهد داشت به دلیل عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر به پرداخت آن، از دادگاه تقاضای طلاق کند.

دادگاه نیز پس از بررسی و احراز شرایط مذکور ضمن حفظ تمامی حقوق قانونی و مطالبات زوجه اعم از مهریه و نفقه معوقه شوهر را به طلاق زن اجبار کرده و حکم طلاق را صادر خواهد کرد.

علاوه بر اینکه مبلغ نفقه معوقه از طریق محاکم خانواده قابل مطالبه است، ترک انفاق زن دارای عنوان مجرمانه و به شرط تحقق شرایط قانونی مستوجب تعقیب کیفری و مجازات زوج خاطی خواهد بود.

ماده ۵۳ از قانون حمایت خانواده می‌گوید : هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود .

تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌‌شود. البته در تحقق عنوان مجرمانه ترک انفاق و تعقیب کیفری شوهر علاوه بر تمکین زوجه احراز توانایی مالی شوهر نیز ملاک عمل خواهد بود.
تماس با وکیل دادگستری

 برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر در خصوص بحث نفقه و ارجاع پرونده آن به وکیل به مقاله وکیل خانواده مراجعه نمایید. 

دیدگاه ها