۰۲۱-۵۴۷۶۴
وکیل تصرف عدوانی | تصرف عدوانی

وکیل تصرف عدوانی

وکیل تصرف عدوانی  وکالت دعاوی تصرف عدوانی تصرف عدوانی امروزه به دعوای رایج در دادگاه ها و محاکم قضایی تبدیل شده است. تصرف عدوانی برای املاک غیر منقول استفاده می شود و این عنوان را نمی توان برای اموال منقول به کار برد.تصرف یعنی تحت سلطه در آوردن و تسلیط ید بر مال یا شی. […]

وکیل تصرف عدوانی

 وکالت دعاوی تصرف عدوانی

تصرف عدوانی امروزه به دعوای رایج در دادگاه ها و محاکم قضایی تبدیل شده است. تصرف عدوانی برای املاک غیر منقول استفاده می شود و این عنوان را نمی توان برای اموال منقول به کار برد.تصرف یعنی تحت سلطه در آوردن و تسلیط ید بر مال یا شی. در واقع احترام به حق مالکیت یکی از مهمترین موضوعاتی است که قانون برای افراد محترم شمرده است . هیچ کس نمی تواند مالی که متعلق به دیگری است را بدون رضایت و اجازه او تصرف کند . این کار از نظر قانونی می تواند مورد پیگیری قرار گیرد . در قانون به کسی که ملک متعلق به دیگری را بدون اجازه و رضایت مالک آن با قصد و آگاهی تصرف می کند ، متصرف عدوانی می گویند . در تصرف عدوانی مهم نیست ملکی  که خواهان قبلا در تصرف داشته مال خواهان بوده یا نه مهم این هست که ملک را در تصرف و اختیار داشته و به مالکیت خواهان توجه نمی کنیم و مهم این است که خواهان ادعا می کند ملکی را که در اختیار داشته دیگری (خوانده )به زور از چنگ او خارج کرده است ولی در خواهان ادعا می کند که مالک ملک است و خوانده به زور آن را از اختیار او خارج کرده است .عدوانی بودن یعنی اینکه بدون اجازه و یا مخالف و مغایر با قوانین موجود و از روی قهر و غلبه و زور.
  تصرف عدوانی، عملی است مجرمانه و قابل تعقیب از طریق دادسرا و با شکایت شخص متضرر پیگیری خواهد شد.و در قانون جرم انگاری شده است.

تصرف عدوانی کیفری

از آن جایی که دعوای تصرف عدوانی در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است لذا اگر کسی یک مال غیر منقول مثل خانه ، مغازه ، باغ و ملکی از دیگری را بدون اجازه او تصرف کند و در انجام این کار علم و آگاهی داشته باشد ، مرتکب تصرف عدوانی کیفری شده است و صاحب مال می تواند از او شکایت کیفری کند تا مالش را از او پس بگیرد .
همچنین بخوانید: مشاوره و وکالت دعاوی تصرف عدوانی

دعوای حقوقی تصرف عدوانی به چه صورتی می باشد؟

تصرف عدوانی یعنی خارج کردن مال از ید مالک یا ذی حق یا قائم مقام قانونی بدون رضای آنان یا بدون مجوز قانونی. همین قدر که خواهان اثبات کند مال یا حقی قبلا در تصرف وی بوده و خوانده به صورت عدوانی یعنی بدون اذن و اجازه وی یا مجوز قانونی، آن را از ید او خارج کرده، کافی است، تا دادگاه به دعوای تصرف عدوانی به صورت حقوقی رسیدگی کند. البته خواهان باید ثابت کند در مدتی که عرفا متصرف مال شناخته می شده است، در مال موضوع دعوا تصرف داشته است که تشخیص آن با توجه به عرف با قاضی دادگاه است .

  مرجع صالح برای طرح دعوای تصرف عدوانی

دادسرا و دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مرجع صالح برای طرح دعوای تصرف عدوانی می باشد . و دعاوی مربوط به مال غیرمنقول مطابق قانون شوراهای حل اختلاف قابل طرح در شوراهای حل اختلاف نمی باشد. وکالت دعاوی تصرف عدوانی | وکیل تصرف عدوانی

موسسه حقوقی و داوری فرهنگ تفاهم آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.

مجازات تصرف عدوانی

مجازات جرم تصرف عدوانی طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی می گوید هر کس اقدام به هرگونه تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات ۱ ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و دادگاه را موظف به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق نماید. دعوای تصرف عدوانی از جمله دعاوی غیرمالی می باشد که خواهان باید هزینه ثبت دعاوی غیرمالی را بر اساس تعرفه معینه که هر ساله از سوی قوه قضائیه تعیین می گردد ابطال نماید.از آن جایی که تصرف عدوانی و طرح دعوا درباره آن ممکن است مستلزم اقدامات خاص  و پیچیدگی باشد لذا توصیه می شود این کار را توسط وکیل دادگستری دنبال کنید.
همچنین بخوانید: اجرت المثل ایام تصرف و تفاوت آن با اجرت المسمی

مراحل شکایت تصرف عدوانی توسط وکیل

 • پیدا کردن وکیل مناسب  و دیدار حضوری و وقت گرفتن از او

 • پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و در صورت لزوم وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.

 • در این مرحله وکیل مراحل قانونی برای تخلیه متصرف را انجام خواهد داد.

مدارک لازم برای شکایت  توسط وکیل تصرف عدوانی

 • مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی

 • ارائه مستندات سبق تصرف و مدارک مالکیتوکیل تصرف عدوانی | وکالت دعاوی تصرف عدوانی

موسسه حقوقی و داوری فرهنگ تفاهم آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.

نکاتی که وکیل در دعوای تصرف عدوانی رعایت می کند

 • در دادگاه باید تصرف قبلی خواهان و تصرف عدوانی خوانده احراز شود .

 • شخص ثالثی هم که در دعوای تصرف عدوانی خود را ذی نفع می داند می تواند وارد شود .

 • دعوای تصرف عدوانی به محض صدور حکم حکم فورا اجرا می شود و باید سریع رفع تصرف شود .

 • چون دعوای تصرف عدوانی غیر مالی اعتباری می باشد بنابراین مانند دعاوی غیر مالی در هر حال قابل تجدید نظر می باشد .و تجدید نظر خواهی در این مورد برخلاف سایر دعاوی مانع اجرای حکم نیست .

 • تمامی این موارد مستلزم رسیدگی به ادله و ادعاها و استدلات طرفین دعوا می باشد بعد از اینکه تصرف عدوانی خوانده در دادگاه ثابت شود.

همچنین بخوانید: خلع ید و تخلیه
تصرف عدوانی | وکیل تصرف عدوانی

موسسه حقوقی و داوری فرهنگ تفاهم آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.

دلایل ضرورت حضور وکیل در دعوای تصرف عدوانی

 • در دعاوی تصرف عدوانی برخی نهاد های حقوقی مثل ورود ثالث و …امکان دارد و اینگونه موارد مهلت های قانونی خاص خود را دارد که در صورت عدم حضور وکیل به دلیل عدم آگاهی افراد از اینگونه موارد ممکن است حقشان ضایع شود و چون بعد از سپری شدن برخی مواعد و مهلت های قانونی برخی موارد قانونی قابل اجرا نمی باشد .

 • در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول مثلا تصرف عدوانی و سرقفلی و.. حضور و مشاوره و اقدام وکیل بسیار توصیه می شود بخاطر تعدد قوانین و روند دادرسی و مهلت ها و مواعد مختلف و جلوگیری از تضییع حق .

 • تصرف عدوانی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول بوده که به جهت اهمیت مال غیر منقول جز دعاوی پیچیده و حساس می باشد .

 • با توجه به شباهت دعاوی تصرف تشخیص اینکه دعوای مربوط به مال غیر منقول تصرف عدوانی است یا ممانعت یا مزاحمت و مالکیت و.. سخت می باشد .

 • همیت تشخیص دعاوی تصرف از جهت نحوه و چگونگی طرح دعوا می باشد درصورت عدم تشخیص درست ممکن است دعوا با قرار رد و منع مواجه شود

 • در طرح دعاوی تصرف معمولا با توجه به ادله موجود تصمیم می گیریم طرح دعوای حقوقی یا کیفری کدام به نفع ما هست و این ایجاب می کند که وکیل در پرونده حضور داشته باشد.

موسسه حقوقی و داوری فرهنگ تفاهم با کمک یک تیم مجرب و متخصص از وکلای ملکی و مشاوران حقوقی متخصص آماده ارائه خدمات حقوقی ملکی به شما عزیزان می باشد.

دیدگاه ها