۰۲۱-۵۴۷۶۴

کارگاه تخصصی کاربردی داوری حقوقی (۲)

باحضور بیش از ۲۰۰ شرکت کننده پنجشنبه ۲ اسفند ماه ۱۳۹۷ استاد : دکتر میترا ضرابی دانشگاه تربیت مدرس تهران  

باحضور بیش از ۲۰۰ شرکت کننده
پنجشنبه ۲ اسفند ماه ۱۳۹۷
استاد : دکتر میترا ضرابی
دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

دیدگاه ها