۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

دسته بندی: اجتماعی و فرهنگی

اجتماعی و فرهنگی

حقوق آثار فرهنگی هنری و ادبی

حق مولف یا کپی رایت و یا مالکیت ادبی و هنری،حق پدید آورنده آثار ادبی ،هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر ، تولید،عرضه،اجرا و بهره برداری از اثر خود است. مالکیت ادبی و هنری شامل دو بخش است

ادامه‌ی مطلب »
اجتماعی و فرهنگی

مسائل حقوقی اختراع

باید دانست که بر اساس قانون اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد

ادامه‌ی مطلب »
اجتماعی و فرهنگی

حفظ و قوانین حقوق مولفین

ماده 1- از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می اید بدون در نظر گرفتن طریقه یا که در بیان و یا ایجاد ان به کار رفته اثر اطلاق می شود

ادامه‌ی مطلب »
اجتماعی و فرهنگی

حقوق اجتماعی فرهنگی

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوق بشر اقتصادی‌اجتماعی، مانند حق آموزش، حق مسکن، حق استاندارد زندگی کافی، حق بر سلامتی و حق علم و فرهنگ هستند. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در میثاق‌های بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده

ادامه‌ی مطلب »
اجتماعی و فرهنگی

حقوق دانشجویی در قانون اساسی

منشور حقوق دانشجویی بر اساس قانون اساسی ،و مجموعه قوانین ،دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی مصوب دانشگاهی تهیه شده و در تدوین ان تلاش برآن بوده زیست جهان دانشجویی مد نظر قرار گیرد.

ادامه‌ی مطلب »
اجتماعی و فرهنگی

اجرا کنندگان آثار ادبی و هنری

اجرا کنندگان آثار ادبی و هنری (ازجمله بازیگران و خوانندگان)، مانند هر مالک فکری دیگری حق بهره‌برداری از اجرای هنری خود را دارند. آنها می‌توانند شخصاً از این حق بهره‌برداری کنند یا از طریق قرارداد، اجازه بهره‌برداری آن را به دیگری اعطا نمایند یا اساساً حقوق خود را به دیگری انتقال دهند. قراردادهای مذکور معمولاً با مسائل حقوقی مانند مشخص نبودن ماهیت عقد، موضوع انتقال حقوق اجراکننده به تولیدکنندگان و قید مباشرت اجراکننده روبرو هستند

ادامه‌ی مطلب »