۰۲۱-۵۴۷۶۴
زن و شوهر مقیم خارج (طلاق ایرانیان)درصورت طلاق توافقی باید به سفارت، کنسولگری مراجعه کنند و برای وکیل طلاق وکالت در طلاق را ارسال کنند

طلاق ایرانیان خارج از کشور

مقدمه طلاق ایرانیان  میدانیم که طلاق به معنای جداشدن همسران از یکدیگر و پایان قانونی زندگی مشترک آنهاست. لازم به ذکر است که بر طبق قوانین فعلی کشور و مشخصا ماده ۶ قانون مدنی طلاق کلیه اتباع ایران حتی اگر مقیم در خارج از کشور باشند بر طبق قانون ایران خواهد بود و شایان ذکر است ایرانیان […]

مقدمه

طلاق ایرانیان 

میدانیم که طلاق به معنای جداشدن همسران از یکدیگر و پایان قانونی زندگی مشترک آنهاست.

لازم به ذکر است که بر طبق قوانین فعلی کشور و مشخصا ماده ۶ قانون مدنی طلاق کلیه اتباع ایران حتی اگر مقیم در خارج از کشور باشند بر طبق قانون ایران خواهد بود و شایان ذکر است ایرانیان غیر شیعه که دین و مذهب دیگری دارند که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، طلاق بر طبق مقررات مذهب ایشان خواهد بود.

*چنانچه زن و شوهر مقیم خارج قصد طلاق توافقی داشته باشند باید هر دو به سفارت، کنسولگری یا دفتر حافظ منافع ایران در خارج از کشور مراجعه کنند ( در اکثر مواقع غیر حضوری هم ممکن است ) و برای شخصی در ایران مثلا وکیل طلاق وکلای فرهنگ تفاهم وکالت در طلاق از طریق پست ارسال کنند تا وکیل از آن طریق و در اسرع وقت رای طلاق توافقی را از دادگاه اخذ و سپس در محضر طلاق ثبت رسمی کندو سپس مدارک (طلاقنامه و شناسنامه های مهر طلاق خورده) را برای زن و شوهر متقاضی ارسال کند.

وکیل دادگستری

با توجه با تاسیس سامانه میخک توسط وزارت امور خارجه ابتدا بایستی به سامانه گفته شده مراجعه کنید و وکالت تنظیم کنید و این امکان وجود دارد که بعد از امضا وکالت، شخص وکیل با مراجعه به وزارت خارجه در ایران و نشان دادن کارت ملی وکالتنامه را اخذ کند که دیگر نیاز به پست کردن نباشد.

البته روش دیگری در این مورد وجود دارد و آن این که مستندا به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده زوجین از کنسولگری ایران نشانی و مشخصات مراکز یا اشخاص صلاحیت دار برای اجرای صیغه طلاق را اخذ کنند و پس از مراجعه و اخذ گواهی اجرای صیغه طلاق مجددا با درخواست کتبی ثبت طلاق به کنسولگری ایران بدهند.

* زن مقیم خارج است و زوج خواه مقیم خارج یا ایران با طلاق موافق نیست:

در این حالت زوجه می تواند با ارسال وکالت در طلاق برای شخصی در ایران و با ارائه دلیل طلاق مثل یکی از موارد دوازده گانه شروط ضمن عقد یا عسر و حرج از دادگاه خانواده تقاضای طلاق یکطرفه از جانب زوجه کند یا زن می تواند در کشور محل اقامت تقاضای طلاق کند.

ولی باید این را بداند که رای دادگاه خارجی فقط در صورتی در ایران معتبر است و تنفیذ می شود که قوانین ایران رعایت شده باشد.
در غیر این صورت با داشتن رای دادگاه خارجی که قوانین طلاق ایران رعایت نشده است بایستی از اول دادخواست طلاق از جانب زوجه در ایران ثبت شود ولی داشتن رای دادگاه خارجی تنفیذ نشده برای اخذ طلاق در دادگاه های ایران بسیار بسیار موثر است.

* شوهر مقیم خارج از کشور است و زوجه خواه مقیم ایران یا خارج از کشور موافق طلاق نیست:

با توجه به این که بر طبق قانون ما برای طلاق برای ایرانیان مقیم خارج مسلمان حق طلاق با مرد است .
زوج می تواند با ارسال وکالت طلاق از کشور محل اقامت برای یکی از آشنایان یا وکلای گروه ما دادخواست طلاق از طرف مرد را ثبت نماید.

تماس با وکیل دادگستری

اگر زوجه مقیم خارج از کشور است به دادگاه محل اقامت خود مراجعه نماید و رای طلاق به درخواست خود را اخذ نماید و سپس طلاق را با دادن دادخواست تنفیذ طلاق، تنفیذ نماید.

توجه داشته باشید که ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده اجازه داده زوج مقیم خارج با شرایطی درخواست طلاق به سفارت ایران دهد ولی در عمل این درخواست یکطرفه با مشکلاتی رو به رو است. بهترین کار ارسال وکالت طلاق به شخصی در ایران از اقوام، آشنایان یا وکلای موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم می باشد.

 

دیدگاه ها