۰۲۱-۵۴۷۶۴

وکیل انحصار وراثت

انحصار وراثت عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی‌صلاح. به بیان ساده تر یعنی بعد از اینکه شخص فوت می کند مشخص شود که چه کسانی از ایشان ارث می برند.
در اثر فوت شخص اموال وی به طور قهری به وارثین او منتقل می گردد اما ابتدا باید وارث بودن و سهم الارث هر یک از وراث به طور مشخص  در دادگاه بررسی و اثبات گردد. 

تعریف انحصار وراثت

از جمله مسائل مهم در خصوص وکیل انحصار وراثت چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت است. در این نوشتار که توسط مشاورین موسسه حقوقی بین‌الملی فرهنگ تفاهم برای شما عزیزان به رشته تحریر در آمده است، سعی بر آن شده که به تمامی سوالات شما عزیزان در خصوص أخذ گواهی انحصار وراثت و مراتب حقوقی آن پاسخ داده شود

فوت یکی از بستگان نزدیک عموما آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف مایملک وی و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد. موضوعی که در جامعه امروزی بسیار رواج دارد و شاهد دعاوی حقوقی و آثار آن هستیم.

تماس با وکیل دادگستری

انحصار وراثت عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی‌صلاح. به بیان ساده تر یعنی بعد از اینکه شخص فوت می کند مشخص شود که چه کسانی از ایشان ارث می برند.

در اثر فوت شخص اموال وی به طور قهری به وارثین او منتقل می گردد اما ابتدا باید وارث بودن و سهم الارث هر یک از وراث به طور مشخص  در دادگاه بررسی و اثبات گردد. 

همچنین بخوانید: سهم الارث هر فرد و میزان آن

بنابراین دادگاه پس از بررسی مراتب حقوقی لازم در خصوص وراث، گواهی‌ نامه‌ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر می‌نماید که در اختیار وراث و اشخاص ذی‌نفع قرار خواهد گرفت.

مزایای أخذ وکیل پایه یک در خصوص انحصار وراثت

اگر مراتب حقوقی أخذ تصدیق انحصار وراثت توسط وکیل متخصص در این امر پیش برود، وکیل میتواند اموال متوفی را که ناشناخته می باشد معرفی و میزان سهم هر یک از وراث را از ماترک متوفی مشخص کند.

همچنین مدت زمان گرفتن گواهی انحصار وراثت کمتر خواهد شد و نیازی به حضور وراث در مراجع قضایی نخواهد بود. حتی وکیل می‌تواند بعد از مشخص شدن سهم افراد برای فروش سهم هر یک از وراث به شخص دیگر اقدام کند.

وراث متوفی و اشخاص ذی‌نفع یعنی هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی دارد،اشخاص صلاحیت دار برای ارائه دادخواست انحصار وراثت می‌باشند و می‌توانند از شورای حل اختلاف تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند.

رویه اجرای پرونده‌های انحصار وراثت

ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده رسیدگی خواهد شد و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت شورایی که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است، خواهد بود. بنابراین مرجع صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت شورایی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.

شورا در جهت رسیدگی به پرونده‌های انحصار وراثت پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوطه، با هزینه متقاضی درخواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه ی کثیر الانتشار یا محلی آگهی می‌نماید.

پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به مفاد دادخواست معترض باشد اعتراض خویش را تقدیم دادگاه می‌نماید و شورا جلسه ای را جهت رسیدگی تعیین می‌نماید و به متقاضی و معترض ابلاغ می کند. پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می‌شود که قابل تجدید نظر خواهد بود.

اشخاص دارای حق اعتراض به گواهی انحصار وراثت

دادستان یا رییس حوزه قضایی که می‌تواند به ‌درخواست تصدیق وراثت اعتراض کند. همچنین وی می‌تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند، به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق ‌مسبوق به آگهی نبوده‌است، اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر کند و تا زمانی که برای محجور، قیم و برای غایب،امین معین نشده است، دادستان می‌تواند به نام محجور و غایب به درخواست تصدیق انحصار ‌وراثت اعتراض کند که این موضوع در ماده ۳۶۸ قانون امور حسبی بیان شده است. 

همچنین بخوانید: ترکه بدون وارث

اشخاص ذی‌نفع ‌در صورتی که گواهی انحصار وراثت به زیان وراث یا اشخاص ذی‌نفع صادر شود و مطابق ماده ۳۶۹ قانون امور حسبی، رای دادگاه در این مورد قابل تجدیدنظرخواهی است.

در صورتی که کسی به آن درخواست اعتراض نماید، بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث، گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آن‌ها با متوفی و سهم ایشان از ماترک است صادر می گردد.

مشاوره حقوقی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهی انحصار وراثت

  • شناسنامه متوفی
  • گواهی فوت متوفی
  • کارت ملی متوفی
  • استشهادیه محضری
  • رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث)
  • کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث

 

وکیل متخصص در امور انحصار وراثت

موسسه حقوقی و داوری فرهنگ تفاهم با تشکیل گروه وکلای متخصص و مجرب  ایران و در سطح بین‌الملل آماده ی ارائه ی مشاوره حقوقی و قبول وکالت در تمامی زمینه ها می‌باشد.

لذا با توجه به امور تخصصی انحصار وراثت و استفاده از وکلای متخصص و مجرب در زمینه دعاوی مربوط به انحصار وراثت، شما عزیزان می توانید با وکلا و مشاورین زبده موسسه حقوقی و داوری فرهنگ تفاهم مشورت نمایید و اطلاعات لازمه را از ما دریافت نمایید.

دیدگاه ها