۰۲۱-۵۴۷۶۴

وکیل کلاهبرداری

شماره بهترین وکیل کلاهبرداری تماس مشاوره وکیل متخصص کلاهبرداری واتساپ واتساپ وکیل کلاهبرداری کیست ؟ وکیل کلاهبرداری به وکیل پایه یک دادگستری گفته می شود که، نسبت به کلیه قوانین و حقوق کیفری ایران آگاهی و تخصص کامل دارد . که همواره علم و دانش خود را در این زمینه با مطالعه و تحقیق به […]

شماره بهترین وکیل کلاهبرداری

مشاوره وکیل متخصص کلاهبرداری واتساپ

وکیل کلاهبرداری کیست ؟

وکیل کلاهبرداری به وکیل پایه یک دادگستری گفته می شود که، نسبت به کلیه قوانین و حقوق کیفری ایران آگاهی و تخصص کامل دارد . که همواره علم و دانش خود را در این زمینه با مطالعه و تحقیق به روز می نماید .

وکیل کلاهبرداری باید نسبت به تمامی قوانین کیفری با اطلاع باشد . این قوانین شامل قانون مجازات اسلامی ، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قانون آیین دادرسی کیفری می شوند .

از آن جایی که رسیدگی به جرم کلاهبرداری از نظر تشخیص نوع جرم و نحوه شکایت از متهم به جرم کلاهبرداری از اهمیت خاصی برخوردار است ، خیلی بهتر است کسی که شاکی هست قبل از هرگونه اقدام بر علیه شخص، با یک وکیل کلاهبرداری متخصص و آشنا به قوانین مربوط به جرم کلاهبرداری مشورت نماید تا به بهترین شکل از حق او دفاع شود .

کلاهبرداری چیست ؟

در تعریف آن باید بیان داریم که جز جرایم اقتصادی نیز به شمار می رود این چنین باید بیان نماییم ، به جرمی جرم کلاهبرداری گفته می شود که در آن فرد مجرم از طریق راه های متقلبانه اقدام به فریب فرد مقابل می نماید، به این صورت که مجرم با استفاده از ابزار و وسایل متقلبانه اقدام به فریب فرد می کند و خسارات مالی را به نفع خود به آن شخص وارد می کند. که فرد فریب خورده می تواند قبل از انجام هر گونه شکایت برعلیه فرد خاطی با وکیل کلاهبرداری  متخصص مشاوره نماید.

تماس با وکیل دادگستری

مصادیق کلاهبرداری مطابق قانون چیست ؟

در ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشا ، اختلاس و جرم کلاهبرداری آورده شده است که، هرگاه شخصی با امیدوار کردن مردم به وجود شرکت و موسسه ای و یا دادن یک شغل و اختیارات  و یا امور غیر واقعی امیدوار بسازد ، یا نسبت به موضوعی که حقیقت ندارد آن ها را بترساند و از این راه وجوه ، مال و اسنادی  را بدست آورد جرم کلاهبرداری محسوب و از مصادیق جرایم اقتصادی می باشد .

 در این جا علاوه بر آن که باید مال بدست آورده را به صاحب خود بازگرداند و معادل آن جزای نقدی بپردازد ، به حبس از ۱ تا ۷ سال محکوم خواهد شد حال شخصی که متهم به جرم کلاهبرداری شده است و یا شخصی که ادعا دارد که از او کلاهبرداری شده است ، می تواند در این خصوص از وکیل کلاهبرداری متخصص در  این نوع جرایم استفاده نماید تا وکیل کلاهبرداری با استفاده از راهکارهای قانونی در خصوص این جرم بتواند به شخص یاری برساند.

جرم کلاهبرداری به چند صورت اثبات می شود ؟

مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم کلاهبرداری عبارت است از : اقرار، شهادت، علم قاضی و سوگند .

در خصوص این ادله های اثبات جرم توضیحاتی در ادامه خواهیم داد :

 • اقرار

اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات جرم کلاهبرداری شناخته شده است . در قانون ، اقرار به این معناست که خود متهم اعتراف نماید که مرتکب جرم کلاهبرداری شده است . در این خصوص ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی بیان داشته است که ، اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

در مثال این چنین بیان می شود ، شخص متهم اقرار می کند که من به قصد این که پولی به دست آورم به فرد شاکی امید واهی دادم تا او را بر سر شغل وعده داده شده بیاورم و او را مشغول کنم .

 • شهادت 

 شهادت نیز به عنوان یکی از ادله اثبات جرم کلاهبرداری شناخته شده است . در قانون ، شهادت به این معنا هست که افرادی در مرجع قضایی و در حضور قاضی به مجرم بودن فرد کلاهبردار شهادت دهند و در این خصوص فردی که شهادت می دهد باید از یک سری شرایط برخوردار باشد .

 بلوغ ، عقل ، عدالت و نداشتن منفعت شخصی در دعوا و … از انواع آن هستند . در خصوص جرم کلاهبرداری هم به همین شکل است که ، افرادی که شهادت در خصوص وقوع جرم کلاهبرداری می دهند باید بتوانند این موضوع را اثبات کنند ، که شاهد این بوده اند که فرد متهم اقدام به فریب دادن فرد شاکی کرده است .

 • علم قاضی

علم قاضی یکی از ادله های اثبات دعوا می باشد که مطابق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی علم قاضی عبارت است از: یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

 در توضیح این ماده قانون باید این چنین بیان نماییم که ، گاها قاضی با استفاده از دلایل و مدارکی که ذیل رسیدگی به پرونده بدست می آورد بر او اثبات می شود که ، متهم واقعا مرتکب جرم کلاهبرداری شده است و قاضی در حکم خود باید قید نماید چگونه به این علم رسیده است که آن شخص کلاهبردار است . به طور مثال : درخواست تحقیقات محلی و معاینه محلی نموده است و از طریق این موارد به آگاهی رسیده است .

 • سوگند

سوگند یکی از انواع ادله اثبات دعوا می باشد و مطابق ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی سوگند عبارت است از : گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.

اما در خصوص بحث کلاهبرداری و این که سوگند راهی برای اثبات کلاهبرداری هست یا خیر،  باید بیان نماییم که جرم کلاهبرداری در دسته جرایم تعزیری قرار می گیرد به همین جهت نمی توان در خصوص جرایم تعزیری از سوگند استفاده کرد.

انواع کلاهبرداری

از جمله جرایمی که در زمره جرم کلاهبرداری می باشند و مجازات جرم کلاهبرداری را دارند چند مورد را برای شما مثال می زنیم :

 1. معرفی مال دیگری به عنوان مال خود و انجام عملیات اجرایی نسبت به آن
 2. تقاضای ثبت ملک توسط شخص امین
 3. تقاضای ثبت ملک توسط وارث با علم به این که ملک منتقل شده و یا او مالک اون ملک نیست .
 4. خودداری از استرداد حق طرف مقابل
 5. فریب دادن فرد و گرفتن مال وی جهت دادن یک عنوان شغلی به او
 6. دادن امید واهی در خصوص دادن وام از موسسه ای که وجود خارجی ندارد
 7.  جرم کلاهبرداری اینترنتی
 8.  جرم کلاهبرداری ارزی
مشاوره حقوقی

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

هر رفتار و عملی برای آن که بتواند عنوان مجرمانه بگیرد باید از نظر قانون دارای سه عنصر مادی ، معنوی و قانونی باشد . هر سه عنصر به شکل مشترک باید محقق گردند تا جرم کلاهبرداری رخ دهد.

جرایم کیفری در قانون مجازات اسلامی به سه عنصر تقسیم شده اند :

 • عنصر مادی جرایم کیفری : یعنی جرم به صورت یک عمل فیزیکی رخ داده باشد .

عمل فیزیکی که در جرم کلاهبرداری رخ می دهد به شکل فعل مثبت بوده و نمی توان ترک فعل را جز عناصرمادی این جرم به حساب آورد . به طور مثال : شخص خود را دارای مقام خاصی معرفی می نماید و به واسطه آن مقام خیالی از فرد فریب خورده مبالغی را دریافت می نماید تا کار این اشخاص را انجام دهد در این جا این جرم  به شکل فعل مثبت رخ داده است .

در اینجا باید بگوییم که عنصر مادی جرم از این نظر اهمیت دارد که ، عنصر اصلی در تحقق جرم کلاهبرداری به حساب می آید و مواردی که در خصوص عنصر مادی باید وجود داشته باشد تا جرم رخ دهد را به اختصار بیان می کنیم:

۱:وسایلی که شخص خاطی از آن برای فریب استفاده می کند، باید تقلبی باشد و شخص فریب خورده از تقلبی بودن وسایل اطلاع نداشته باشد .

۲:مالی که شخص از آن خود می کند باید متعلق به غیر باشد .

۳:استفاده از وسایل متقلبانه باید عاملی برای تحصیل مال باشد نه برعکس .

 • عنصر قانونی جرایم کیفری  : یعنی عمل ارتکابی از حیث قانون جرم باشد .

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری در ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری آورده شده است که ، هرگاه شخصی با امیدوار کردن مردم به وجود شرکت و موسسه ای و یا دادن یک شغل و اختیارات  و یا امور غیر واقعی امیدوار بسازد و یا نسبت به موضوعی که حقیقت ندارد آن ها را بترساند و از این راه وجوه ، مال و اسنادی را بدست آورد ، از مصادیق جرایم اقتصادی می باشد و علاوه بر آن که باید مال بدست اورده را به صاحب خود بازگرداند و معادل آن جزای نقدی بپردازد به حبس از ۱ تا ۷ سال محکوم خواهد شد.

 • عنصر معنوی جرایم کیفری: یعنی فردی که مرتکب جرم کیفری می شود ، باید قصد و نیت لازم مجرمانه را داشته باشد .

از عنصر معنوی تحت عنوان سوءنیت صحبت می شود که خود این سوءنیت به دو قسم عام و خاص تقسیم می شود .

حال در تعریف سوءنیت عام باید بگوییم که، در جرم کلاهبرداری فرد باید به صورت عامدانه به وسایل متقلبانه برای فریب دادن فرد متوسل شود . سوءنیت خاص در جرم کلاهبرداری حالتی است که در آن فرد باید قصد بردن مال فرد را داشته باشد . در اینجا فرد فریب خورده می تواند با استفاده از وکیل کلاهبرداری به بهترین شکل سوءنیت فرد خاطی را اثبات نماید . 

 

برای مطالعه بیشتر در خصوص جرایم کیفری به مقاله وکیل کیفری مراجعه نمایید .

مراحل و نحوه شکایت از جرم کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری معمولا در مواجه با مردم عادی بیشتر با جرم کلاهبرداری برخورد می نماید و بیشتر پرونده های مطرح شده در این  خصوص می باشد.

برای شکایت از شخص خاطی مراحلی باید مطابق قانون طی شود که در این جا به آن ها به اختصار ولی جامع می پردازیم که تمامی این مراحل توسط خود وکیل کلاهبرداری نیز انجام می شود:


۱:ابتدا باید بیان کنیم که جرم کلاهبرداری دارای دو وجه خصوصی و عمومی است و اگر صرفا جنبه خصوصی داشته باشد، قابل گذشت توسط شاکی و بستن پرونده به طور کامل می باشد ولی اگر جنبه عمومی داشته باشد ، حتی با گذشت شاکی دادگاه از رسیدگی به موضوع دست نخواهد کشید و به این پرونده رسیدگی خواهد کرد و حضور وکیل کلاهبرداری در جرایمی که جنبه عمومی دارند هم می تواند کمک شایانی به فرد خاطی نماید . 


۲:شخص شاکی ابتدا برای شکایت از فرد متقلب ، شکواییه مبنی بر کلاهبرداری در دفاتر قضایی اعم از موسسات حقوقی تنظیم می نماید که برای تنظیم شکواییه در این زمینه می توانید به موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم مراجعه نموده و تحت مشاوره وکیل کلاهبرداری پایه یک دادگستری راهنمایی های لازم را دریافت کنید و کار نوشتن شکواییه را به وکیل کلاهبرداری ما بسپارید.


۳:بعد از نوشتن شکواییه فرد شاکی باید آن شکواییه را ثبت نموده که در اینجا تشخیص آن که کدام مرجع قضایی صالح به رسیدگی می باشد ابتدا بر مبنای محل وقوع جرم است یعنی شخص شاکی باید ابتدا در صورت امکان ، شکواییه را به مرجع قضایی که در آن محل جرم رخ داده است تحویل بدهد و حتی از وکیل کلاهبرداری استفاده نماید.

حال اگر امکان این مورد وجود نداشت اولویت دوم با محلی است که جرم در آن جا کشف شده است (محل کشف جرم) و یا متهم در آن جا دستگیر شده است . باز هم اگر به دلایلی موارد  بالا امکان پذیر نبود شخص شاکی خود باید شکواییه را به مرجع قضایی یعنی دادسرایی که در آن متهم اقامت دارد تقدیم نماید و یا از وکیل کلاهبرداری در این راستا کمک بگیرد . 


۴:حال بعد از تحویل شکواییه به دادسرا در این جا بخشی به نام معاونت اجرا به دلیل قانون و رویه موجود ، شکواییه دریافتی را به کلانتری محلی که جرم در آن به وقوع پیوسته و یا متهم در آن دستگیر شده  برای انجام تحقیقات کامل تر ارجاع می نماید . 

بعد از آن شخص شاکی باید برای دریافت گزارش نهایی به بخش معاضدت  قضایی کلانتری مراجعه بکند و شکایت مربوطه را ثبت نماید . آن گاه یکی از ضابطین قضایی که در آن محل مشغول به کار هستند آن شکایت ثبت شده را دریافت نموده و آن را به شعبه ای که صالح به رسیدگی می باشد ارجاع می دهد،  بعد از آن بازپرس بعد از تحقیقات لازم بر روی پرونده ارجاع شده قرار جلب دادرسی را صادر می نماید و این موضوع را به دادستان اعلام می کند.

در اینجا دادستان باید موضوع مطرح شده را بررسی نموده و کیفر خواست صادر بکند و اعلام نماید که شخص مورد نظر مجرم می باشد و پرونده را به دادگاه صالح به موضوع که شامل دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو  و یا  انقلاب می شود برای رسیدگی کامل و نهایی ارجاع می نماید.

وکیل متخصص خانواده

بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران

شما می توانید در خصوص مشکلات پیش آمده ناشی از مواردی که به جرم کلاهبرداری مربوط می شوند و نسبت به آن مورد اتهام قرار گرفته اید و یا مورد فریب واقع شده اید ، با وکیل کلاهبرداری متخصص  و آگاه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و جرم کلاهبرداری موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم که به کلیه قوانین این حوزه اشراف و آگاهی دارد مشاوره داشته باشید و به جهت شرایط رخ داده قراردادی را منعقد نمایید تا به بهترین شکل از حق شما دفاع شود . انتخاب وکیل کلاهبرداری پایه یک دادگستری درست در این زمینه می تواند بهترین تصمیم برای رسیدن به حق شما باشد چرا که گاها ممکن است که افراد بدون اینکه به وکیل متخصص کلاهبرداری رجوع کنند به تنهایی در جلسات رسیدگی حاضر شده و بدون داشتن آگاهی از راه های مناسب رسیدن به حق ، رای مناسبی دریافت نکنند .

مزایای مشاوره با وکیل کلاهبرداری موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

مشاوره گرفتن از وکیل کلاهبرداری متخصص در امور مربوطه که وکیل پایه یک دادگستری می باشد به این جهت حسن دارد که ، شخص در صورتی که مورد فریب واقع شده باشد و یا اتهام در خصوص این جرم به او زده باشند و یا این جرم را مرتکب شده و تنها بدنبال کاهش مجازات باشد، می تواند با  مراجعه به موسسه حقوقی ما و گرفتن مشاوره از وکیل کلاهبرداری متخصص به آگاهی برسد تا به بهترین شکل اقدامات لازم را انجام دهد و در صورت نیاز انجام کلیه کارهای مربوط به احقاق حق خود را به وکیل کلاهبرداری متخصص ما بسپارد .

سوالات متداول

مشاوره با وکیل کلاهبرداری موسسه فرهنگ تفاهم به صورت شبانه روزی در شرایط فوری قابل انجام است ؟

بله وکیل کلاهبرداری مجموعه ما در شرایط حساس و فوری پاسخ گوی سوالات شما به صورت ۲۴ ساعت خواهد بود .

 

هزینه وکیل کلاهبرداری چقدر می باشد ؟

با توجه به این که جرم کلاهبرداری مصادیق متعددی دارد و نمی توان نسبت به تمامی آن ها یک هزینه تعیین نمود، وکیل با آگاهی از این که نوع جرم ارتکابی چیست برای شما میزان حق الوکاله خود را تعیین می نماید .

 

فردی که مرتکب کلاهبرداری شده صرفا با رد مال می تواند از مجازات تبرئه شود ؟

خیر ، فرد مرتکب مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و کلاهبرداری علاوه بر رد مال به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد .

 

وکیل کلاهبرداری موسسه فرهنگ تفاهم در زمینه کلاهبرداری اینترنتی تخصص دارد ؟

بله وکیل موسسه حقوقی ما نسبت به تمامی جرایم کلاهبرداری تخصص دارد و به جرایم اینترنتی نیز می پردازد.

 

جرم کلاهبرداری تنها با انجام فعل صورت می گیرد و یا ترک فعل هم شامل آن می شود ؟

در خصوص جرم کلاهبرداری باید بیان داریم که تنها با انجام فعل مثبت صورت می گیرد و عدم انجام یک کار باعث وقوع کلاهبرداری نمی شود .

 

در جرم کلاهبرداری سه عنصر اصلی تحقق جرم باید به صورت کامل وجود داشته باشند یا وجود یکی از آن ها کفایت میکند؟

برای تحقق جرم کلاهبرداری سه عنصر مادی ، قانونی و معنوی تحقق جرم باید وجود داشته باشند و نبود یکی از این سه عنصر مانع وقوع کلاهبرداری می شود .

دیدگاه ها