۰۲۱-۵۴۷۶۴
شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است. برای تنظیم دادخواست اگر توسط وکیل انجام شود باید مشخصات وکیل در دادخواست درج شود.

چگونگی تنظیم دادخواست

مقدمه نخستین مرحله و اقدامی که برای طرح یک دعوی در دادگستری بایستی انجام شود ارائه دادخواست به دادگاه می باشد. دادخواست برگه مخصوصی است که چاپ شده و افراد می توانند با پر کردن فرم دادخواست اقدام به اقامه دعوای حقوقی کنند. اما نحوه تنظیم و نگارش دادخواست از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در دعاوی حقوقی بر خلاف اینکه در دعاوی […]

مقدمه

نخستین مرحله و اقدامی که برای طرح یک دعوی در دادگستری بایستی انجام شود ارائه دادخواست به دادگاه می باشد. دادخواست برگه مخصوصی است که چاپ شده و افراد می توانند با پر کردن فرم دادخواست اقدام به اقامه دعوای حقوقی کنند. اما نحوه تنظیم و نگارش دادخواست از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

در دعاوی حقوقی بر خلاف اینکه در دعاوی کیفری بر روی هر برگه ای می توان شکایت تنظیم کرد ، الزاما با تقدیم دادخواست صورت می پذیرد.

طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و طبق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع ، وکیل ، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد. همچنین طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است.

برگه دادخواست را می توان از محل فروش اوراق قضایی در دادگستری و مجتمع های قضایی تهیه کرد. 

دادخواست را باید به دفتر دادگاه صالح برای رسیدگی تحویل داد. در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است ، بایستی به دفتر شعبه اول تسلیم کرد.

نحوه تنظیم دادخواست

طبق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست باید شامل موارد زیر باشد:

۱)نام و نام خانوادگی.

۲)نام پدر.

۳)سن.

۴)اقامتگاه.

۵) و حتی الامکان شغل خواهان.

نکته۱) مشخصات وکیل نیز در صورتی که دادخواست توسط وکیل تنظیم شود ، بایستی درج شود.

نکته۲) اگر فرد خواهان، اقامتگاه فرد را نداند باید عبارت ” مجهول المکان” را در آن درج کند.

نکته۳) علاوه بر درج مشخصات طرفین در دادخواست ، قسمت دیگر تعیین خواسته و بهای آن است که تعیین صحیح آن نقش بسیار مهمی در صدور حکم خواهد داشت .

نکته۴) یکی دیگر از قسمت های دادخواست ، دلایل و منضمات دادخواست است ؛ که با استفاده از ادله اثبات دعوی در امور حقوقی امکان پذیر خواهد بود.

و قسمت آخر دادخواست شرح خواسته می باشد که شرح  آن چه را فرد می خواهد در آن قسمت می آورد.

تماس با وکیل دادگستری

انواع دادخواست بر مبنای مرجع رسیدگی

  • فرم مربوط به شورای حل اختلاف (دعاوی حقوقی برای مبلغ کمتر از ۲۰ میلیون در شورای حل اختلاف پیگیری می شود).
  • فرم مربوط به دیوان عدالت اداری.
  • فرم مربوط به فرجام خواهی.
  • فرم مربوط به دادگاه تجدید نظر.
  • فرم مربوط به دادگاه بدوی (دعاوی حقوقی با مبلغ بیش از ۲۰ میلیون در دادگاه نخستین قابل پیگیری است).
  • فرم مربوط به واخواهی.

انواع دادخواست

دادخواست مطالبه بدهی: از جمله دعاوی مالی، عدم وصول چک است. در صورتی که چک صادر شده به خواهان به علت عدم موجودی کافی وصول نشود، وی می تواند چک را برگشت بزند. همچنین جهت مطالبه بدهی خود، دادخواست تنظیم نموده و اقدام قانونی نماید.

دادخواست اعسار : در پرونده های مالی شخص بدهکار در صورت عدم توانایی مالی جهت پرداخت بدهی، می تواند دادخواست اعسار تنظیم نموده و تقدیم دادگاه نماید.

دادخواست طلاق توافقی: زوجین می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و ارائه مدارک لازم، نسبت به تنظیم دادخواست طلاق توافقی اقدام نمایند. در تنظیم این دادخواست، دقت زیاد در نگارش متن آن چندان ضروری نیست. بلکه ذکر تمامی توافقات انجام شده بین طرفین اهمیت دارد.

همچنین بخوانید: برای گرفتن طلاق توافقی باید چکار کنم؟

دادخواست مطالبه مهریه: در موارد بروز اختلاف بین زوجین و تصمیم به جدایی، زوجه می تواند جهت مطالبه مهریه خود از زوج، دادخواست تنظیم نموده و از طریق دادگاه اقدام به دریافت مهریه خود نماید.

نمونه دادخواست مطالبه وجه

خواهان : ……….

خوانده : ………..

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن:

مطالبه طلب بابت … (مطالبه وجه به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست تا زمان اجرای حکم) به مبلغ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تامین خواسته (تامین خواسته بابت مبلغ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات:

۱- وکالت نامه به شماره ………. مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۳ میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ۵۷۹,۰۰۰ ریال باطل شد.

۲- فیش نقدی بانک به شماره ……….. مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۲

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام

احتراما به استحضار می رساند:

۱- براساس توافق شفاهی فی مابین موکل و خوانده (در زمانی که موکل در خارج از کشور بوده است) مبنی بر خرید یک واحد آپارتمان، موکل مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ کرون را به صرافی البرز می دهد تا معادل ریالی آن را در ایران (مبلغ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) به حساب خوانده واریز نماید تا این وجه به عنوان بیعانه تا زمان بازگشت موکل به ایران و تنظیم مبایعه نامه فی مابین موکل و خوانده نزد خوانده باشد.

۲- اما پس از واریز وجه مذکور و مراجعت موکل به ایران خوانده محترم از انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم مبایعه نامه با موکل خودداری می نماید و از آنجایی که هیچ قرارداد کتبی مابین موکل و خوانده تنظیم نگردیده و صرفا وجه مذکور به حساب خوانده واریز شده بود لذا امکان الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر تنظیم مبایعه نامه و انتقال آپارتمان وجود ندارد.

۳- نتیجتا صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و خسارت تاخیر تادیه از زمان دادخواست تا زمان تادیه وجه مذکور به انضمام جمیع خسارات قانونی و نیز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مستندا به ماده ۲۶۵ قانون مدنی در حق موکل مستدعی  است.

۴- ضمنا مستدعی است آقای ……… (کارمند صرافی که وجه مذکور را به حساب خوانده در ایران واریز نموده است) به عنوان مجلوب ثالث جهت تایید مراتب فوق و واریز مبلغ فوق از جانب موکل به حساب خوانده در دادرسی احضار گردد.

۵- بدواً وفق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تامین خواسته و اجرای فوری قرار قبل از ابلاغ وفق ماده ۱۱۷ آن قانون مستدعی می باشد.

هزینه دادرسی دریافت شده مبلغ: ۱۲,۸۸۰,۰۰۰

 

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم با در اختیار گذاشتن وکلای مجرب و متخصص پایه یک دادگستری حاضر به ارائه خدمات از جمله تنظیم دادخواست ، لایحه و امور مربوط به آن می باشد. 

 

 

 

دیدگاه ها