۰۲۱-۵۴۷۶۴

وکیل ارث

مقدمه وقتی شخصی فوت می کند پس از محاسبه و کسر هزینه های کفن و دفن، پرداخت دیون و نیز ایفای وصیت های متوفی تا سقف یک سوم اموال، هر آن چه باقی می ماند ارثیه یا ما ترک نام می گیرد که باید بین وراث تقسیم شود. شخصی که فوت شده و دیگران با […]

مقدمه

وقتی شخصی فوت می کند پس از محاسبه و کسر هزینه های کفن و دفن، پرداخت دیون و نیز ایفای وصیت های متوفی تا سقف یک سوم اموال، هر آن چه باقی می ماند ارثیه یا ما ترک نام می گیرد که باید بین وراث تقسیم شود.

شخصی که فوت شده و دیگران با شرایطی از او ارث می برند مورث و اشخاصی که از او ارث می بند ورثه یا وراث هستند. هر یک از وراث به میزان مشخصی که طبق قانون برای هر یک از آن ها به عنوان سهم الارث مشخص شده از اموال متوفی ارث خواهند برد.

منظور از ورثه خویشاوندان متوفی است. خویشان متوفی از نظر حقوقی به دو دسته نسبی و سببی تقسیم می شوند. که به اصطلاح حقوقی به این دو موجبات ارث گفته می شود. به عبارت دقیق تر یعنی موجباتی که باعث می شود فردی از دیگری ارث ببرد.

خویشاوندانی که به واسطه ازدواج زوجین با یکدیگر نسبت پیدا می کنند، خویشان سببی و خویشاوندانی که با فرد دارای نسبت خونی هستند خویشان نسبی نام دارند. خویشان نسبی به ۳ طبقه طبق قانون تقسیم می شوند که به آن طبقات مختلفه وراث گفته می شود.

طبقات ارث

طبقه اول: پدر و مادر، فرزندان و نوه ها.

طبقه دوم: پدر بزرگ و مادر بزرگ ها، برادران و خواهران و فرزندان آن ها.

طبقه سوم: عمه، عمو، خاله، دایی و فرزندان آن ها.

این وراث اشخاصی هستند که می توانند ورثه باشند و از متوفی ارث ببرند. باید توجه داشته باشید که در صورتی که در هر طبقه حتی یک وارث در قید حیات باشد، دیگر نوبت به طبقات پایین نمی رسد. به اصطلاح حقوقی گفته می شود هر طبقه حاجب طبقات پایین تر خود است و مانع ارث بری آن ها خواهد شد.

زوج و زوجه در کنار تمامی این وراث تحت هر شرایطی ارث خواهند برد و تنها در شرایط مختلف میزان سهم الارثی که به آن ها تعلق می گیرد می تواند به حداکثر میزان و یا به حداقل آن باشد. به شرطی که در زمان فوت همسر خود در قید حیات باشند.

لازم به ذکر است که زوجینی که به واسطه عقد موقت یا منقطع با یکدیگر ازدواج نموده اند از یکدیگر ارث نخواهند برد و رابطه توارث بین آن ها برقرار نیست.

ارث از نظر حقوقی بلا فاصله زمانی محقق می شود که مورث فوت کند چه این فوت فرضی باشد و به حکم موت فرضی دادگاه، چه فوت حقیقی.

تماس با وکیل دادگستری

در نظام حقوقی ما ورثه از سه نوع خارج نیستند:

وراث یا به اصطلاح حقوقی فرض برند یا قرابت بر و یا گاه فرض بر و گاه قرابت بر. وراث فرض بر کسانی هستند که سهمشان از ترکه در قانون کاملا مشخص و معین است و وراث قرابت بر وراثی هستند که سهمشان از ترکه معین نیست.

وراث فرض بر عبارتند از: مادر، زوج و زوجه. این وراث گاه فرض برند و گاه قرابت بر: پدر، دختر و دختران، خواهر یا خواهران ابی(پدری)، ابوینی(پدری و مادری) و خواهران و برادران امی(مادری) که به آن ها کلاله امی هم گفته می شود. هر وارثی که در این دسته بندی ها مورد اشاره قرار نگرفت در دسته قرابت بر ها قرار می گیرد.

همان طور که پیش تر گفته شد قبل از هرچیزی هزینه کفن و دفن میت، دیون و واجبات مالی و وصایای میت تا سقف یک سوم اموالش باید پرداخت شود و سپس هر چه باقی ماند طبق قانون میان ورثه با در نظر گرفتن میزان سهم الارث تقسیم شود. در غیر این صورت تقسیم ارث هیچ اعتبار قانونی نخواهد داشت و مال به مالکیت ورثه در نخواهدآمد.

برای این که بتوان ارث را بین وراث تقسیم کرد شرایطی باید جمع باشد که به آن شرایط ارث گفته می شود.

شرایط و موانع ارث

اولین شرط در قید حیات بودن ورثه در حین فوت مورث است. حتی اگر وارث نطفه ای بیش نباشد به شرط این که زنده متولد شود ارث خواهد برد. حتی اگر زنده به دنیا بیاید و پس از آن بمیرد.

علاوه بر شرایط ارث، موانع ارث هم باید نباشد تا رابطه توارث بین وارث و مورث برقرار شود. از جمله این موانع، قتل است. اگر کسی عمدا مورث خود را به قتل برساند، از ارث ممنوع خواهد شد.

چه شخصا این فعل را انجام داده باشد، چه با شرکایی اقدام کرده باشد و چه به دستور او یعنی به صورت تسبیب این قتل صورت بگیرد.

مانع دیگر کفر است. اگر وارث کافر باشد و مورث مسلمان باشد، ارث نخواهد برد. اگر مورث کافر باشد و بین ورثه او تنها یک مسلمان وجود داشته باشد، فقط همان وارث مسلمان ارث خواهد برد. حتی اگر وارثان کافر از نظر طبقه بر وارث مسلمان مقدم باشد.

اگر زن و شوهر یکدیگر را مورد لعان قرار دهند و به یکدیگر نسبت زنا وارد کنند، از یکدیگر ارث نخواهد برد.

فرزند خوانده و فرزندی که به واسطه لعان مورد انکار پدر قرار بگیرد از پدرش ارث نخواهد برد همین طور آن پدر از پسرش. اما اگر پدر رجوع کند فقط پسر از پدر ارث می برد و حالت عکس آن هرگز صدق نمی کند.

همچنین بخوانید: موانع ارث

مراحل تقسیم ارث

اولین قدم برای اخذ سهم الارث اخذ گواهی انحصار وراثت است. گواهی انحصار وراثت است که تعیین می کند ورثه متوفی چه کسانی هستند و نیز تعیین می کند که میزان سهم الارث هر یک از ورثه به چه میزان خواهد بود.

شخصی که این گواهی را نداشته باشد در هیچ اداره یا سازمانی به عنوان وارث مورد قبول قرار نمی گیرد. گواهی انحصار وراثت به دو دسته محدود و نا محدود تقسیم می شود. اگر کلیه اموال متوفی تا سقف ۲ میلیون تومان باشد، گواهی محدود کافیست.

اما اگر متوفی دارای اموال منقول و یا غیر منقولی باشد باید گواهی نامحدود صادر شود. تفاوت گواهی محدود و نامحدود در خمدت زمان مورد نیاز جهت صدور این گواهیست و هزینه صدور هر دو یکسان است.

همچنین بخوانید: تقسیم ارث و نحوه مطالبه آن  

برای صدور گواهی نامحدود، دادگاه در روزنامه رسمی اعلام می کند در صورتی که مدعی نسبت به متوفی به عنوان وارث وجود دارد بیاید و خود را معرفی کند. اگر تا یک ماه اعتراضی نسبت به متوقفی یافت نشد گواهی صادر خواهد شد.

در صورتی که در رابطه با صدور گواهی محدود چنین الزامی جهت انتشار در روزنامه رسمی وجود ندارد. مدت زمان مورد نیاز برای صدور گواهی انحصار وراثت نامحدود چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ روز به طول می انجامد اما انتشار گواهی انحصار وراثت نامحدود از آن جا که نیاز به انتشار آگهی ندارد اصولا بیش از ۳ تا ۵ روز کاری طول نخواهد کشید.

اگر در گواهی که منتشر می شود نام یک یا چند تن از وراث ذکر نشود، این افراد بدون مهلت می توانند نسبت به آن اعتراض کنند البته حتما باید مدارکی که وارث بودن آن ها را اثبات می کند به دادگاه ارائه نمایند در غیر این صورت اعتراض آن ها راه به جایی نخواهد برد.

پس از صدور گواهی حصر وراثت نوبت به پرداخت مالیات بر ارث توسط ورثه است که بسته به نوع ما ترک اعم از منقول و غیر منقول و هم چنین طبقات وراث درصد مالیاتی متفاوت خواهد بود.

تماس با وکیل دادگستری

مدارک لازم برای درخواست صدور گواهی انحصار وراثت:

 • گواهی فوت متوفی
 • استشهادیه محضری
 • مدارک شناسایی متوفی
 • عقدنامه یا رونوشت آن در صورتی که متوفی متاهل بوده باشد
 • مدارک شناسایی وراث
 • وصیت نامه متوفی در صورتی که وصیت نامه ای قبل از فوت تنظیم کرده باشد.

این مدارک باید به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک ارائه شود. سپس توسط شورای حل اختلاف صادر می شود و شورای صلاحیت دار، شورای حل اختلاف آخرین محلی است که متوفی در آن اقامت داشته است.

هزینه حصر وراثت چون از دعاوی غیر مالی محسوب می شود حدود ۲۰۰ هزار تومان است و هم چنین انتشار آگهی نیز هزینه ای ندارد.

اولین اقدامی که ورثه باید انجام دهند اثبات وارث بودنشان است، پس از آن سهم الارث هر یک از آن ها تعیین خواهد شد. وکیل ارث تمام موضوعات مرتبط با انحصار وراثت، امور مربوط به میراث و اموال متوفی و تسیم ترکه را انجام خواهد داد.

مسائل مربوط به ارث و وراثت دارای ظرافت های بسیاری هستند و کوچک ترین سهل انگاری یا بی اطلاعی نسبت به قوانین و مقررات مرتبط می تواند باعث مشکلات فراوانی شود و مدت زمان رسیدن ورثه به سهم الارثشان را طولانی تر از حالت معمول و مورد نیاز کند.

مزایای داشتن وکیل ارث

مبحث ارث مبحثی بسیار تخصصی در بحث وکالت است. بنابراین سپردن امور مربوط به ارث به وکیل متخصص از اهمیت بسیاری برخوردار است.

به این صورت است که می توانید از رسیدن خود به آن چه مستحق آن هستید اطمینان خاطر داشته باشید و در هر مرحله از رسیدگی در صورتی که ورثه با مشکلی مواجه شوند وکیل متخصص ارث می تواند با تبحری که دارد با ارائه ادله و مدارک مورد نیاز ورثه را به نتیجه مطلوبشان برساند.

علاوه بر این پیچیدگی مباحث مربوط به ارث اقتضا می کند، وکیل متخصص ارث وارد چنین پرونده هایی شده و با تخصص و تبحر امور مربوه را به نتیجه مطلوب برساند که در پیشبرد پرونده بسیار موثر خواهد بود.

همان طور که پیش تر اشاره شد، سهم الارث در شرایط مختلف متفاوت خواهد بود. مثلا این که متوفی دارای فرزند باشد یا نباشد، سهم الارث زوج یا زوجه او که در قید حیات باشد را تحت تاثیر قرار خواهد داد و به میزان یکسان نیست. به همین خاطر است که در این زمینه به مشاوره تخصصی نیاز خواهید داشت.

همچنین بخوانید: ارث زوج و زوجه

لازم به ذکر است که برخی از وراث به علت شرایط روحی حاکم بر آن ها ناشی از از دست دادن مورث است ممکن است توانایی اقدام نداشته باشند. علاوه بر این گاهی میان برخی از وراث در خانواده ها درگیری و تنش هایی رخ می دهد.

حضور وکیل متخصص ارث و وراثت و پیگیری کردن امور توسط او می تواند از این تنش و اختلافات تا حدی کم کند و اطمینان خاطر بیش تری به همه ورثه مبنی بر رسیدنشان به آن چه که مستحقش هستند، خواهد داد.

هم چنین در کنار تمام این مزایا که برای وکیل ارث برشمرده شد، وکیل متخصص در زمینه ارث و وراثت به قوانین و مقررات مالیاتی و دارایی هم تسلط کامل دارد و در مسیر حصر وراثت و تعیین میزان واقعی ما ترک که همان اموال باقی مانده از متوفی است، دز صورت بروز مسائل و مشکلات مالیاتی می تواند تمام امور را حل و فصل نماید بدون این که کوچک ترین خللی به حق واقعی وراث وارد شود.

اگر وکیل متخصص ارث نباشد ممکن است ورثه مرتکب اشتباهاتی شوند که باعث از بین رفتن مبلغ واقعی ماترک شود.

اقدامات لازم مربوط به دعاوی ارث توسط وکیل ارث

پیگیری کامل تمام اقدامات لازم جهت حصر وراثت، تعیین ورثه و سهم الارث هر کدام و حضور در دادگاه جهت نیاز در دعاوی مربوط به ارث:

 • ارائه بهترین راهکار ها در سریع ترین زمان ممکن
 • تسلط کامل به قوانین و مقررات مربوط به ارث و حصر وراثت
 • تسلط و اشراف کامل نسبت به امور مالیاتی و قوانین و مقررات مرتبط با آن

تماس با وکیل دادگستری

هزینه حق الوکاله وکیل ارث

حق الوکاله به طور کلی با توجه به نوع پرونده، پیچیدگی های آن و اقدامات قانونی لازم برای رساندن موکل به نتیجه مطلوبش تعیین خواهد شد.

وکیل باید ابتدا پرونده را با جزئیات مورد بررسی قرار دهد تا حق الوکاله متناسب با پرونده را تعیین نماید. مبلغ حق الوکاله به صورت کاملا توافقی تعیین خواهد شد.

شغل وکالت در تمام دنیا جزء حرفه ها و خدمات گران قیمت محسوب می شود و علت این امر هم کاملا مشخص و واضح است.

اولا حرفه بسیار دشواریست دوما به دانش بسیاری نیازمند است و اشخاصی که به وکالت می پردازند برای رسیدن به این مقام زحمت بسیاری کشیده و مطالعات فراوانی داشته اند.

اگر در قرارداد وکالت، نسبت به میزان حق الوکاله توافقی صورت نگیرد به تعرفه حق الوکاله که هر سال توسط قوه قضاییه تصویب می شود رجوع خواهد شد.

اما برای تعیین میزان حق الوکاله هیچ الزامی برای رعایت تعرفه نیست. به طور کلی حق الوکاله در پرونده های ارث از ۲ میلیون تومان کمتر نمی باشد.

اقدام جهت دریافت گواهی حصر وراثت و تمامی امور مرتبط با تعیین و تقسیم ترکه متوفی:

 • ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز در جهت اثبات وارثیت موکل و دفاع
 • مشاوره حقوقی به موکل قبل از انجام اقدامات قانونی مورد نیاز
 • تلاش برای ایجاد توافق بین وراث و جلوگیری از تشدید اختلافات

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم با در اختیار گذاشتن وکلای مجرب پایه یک دادگستری و متخصص در امور ارث می تواند در راهبرد پرونده های حقوقی شما کمک شایانی نماید.

 

 

دیدگاه ها

 1. پرویز اسکندری گفت:

  ببخشید آقای مهندس یحیی
  یک سوال در مورد تصویر آقایی که بعنوان وکیل ارث در سایت گذاشتین(لبتاب جلوشون هست)
  میخواستم بدونم ایشون تصویرشون رو از کدوم سایت برداشتین آیا ایشون رو می‌شناسین یا خیر ؟
  ممنون میشم پاسخ بدین چون مهمه برام
  پرویز اسکندری هستم شماره تماس۰۹۳۵۸۷۰۳۶۷۲